Długowieczność.org

Monitorujemy i organizujemy informacje, publikacje dotyczące możliwości przedłużenia życia ludzkiego